Behind bars 2

This image reminds me of the evil bunny from Donnie Darko.

Aquesta imatge em recorda al conill dolent de Donnie Darko.

Esta imágen me recuerda al conejo malo de Donnie Darko.

Advertisement